Penemuruai Visitors:

Penemuruai e-Mag Apps

Penemuruai e-Mag
Powered by Conduit Mobile

Tuesday, June 15, 2010

Bansa Dayak-Iban, Mayuh Kereja Tasik (Oil&Gas)


(Keratan suratkhabar tu diambi ari The Borneo Post, July 2009)


Kala macha artikel tu ba suratkhabar “The Borneo Post”-July 2009? Aku nyau enda ingat kemaya tarikh iya dipansut ba suratkhabar.
Lebuh maya aku meda tajuk artikel tu, dia aku amai tetarit ati lalu ngambi gambar artikel tu laban deka bekunsi enggau bala pemacha.
Lebuh maya ari besai Gawai Dayak, aku rindu bendar ninga cerita bala sida anggat berjerita ke pengawa diri empu di menua tasik kelebih agi sida ti kereja tasik tauka suah agi dikangau sida “Kereja Offshore”.

Nyau pesap-pesap mata sida ke tuai laban ninga jerita barang pemakai ti diempa ba nalan endur kereja. Aku nyau tenguk mih ninga sida kereja offshore makai 6 kali dalam seari. Bala tubuh anembiak ti kurus pengudah kereja nyau majak gemuk sereta tegap.
Tang ingat mih bala pemacha laban kereja tasik tu ukai mudah baka ti dijangka kitai magang. Kena panas, kena ujan, macham-macham mih. Ukai semina nya aja tang bisi mega bebadi lebuh maya kereja. Ari pangkat tinggi ngagai ke baruh sigi bisi ngembuan tanggungjawab ti berat. Mina urang ti liat ati aja ulih mujur dalam pengawa bakatu.

Enti nitihka repot dalam artikel suratkhabar tu, dia pekerja biasa aja ulih RM320 seari. Sema jaku kereja dalam sebulan, RM320x30 ari. Berapa penyampau mata duit ti diterima sida dalam sebulan? Apuuu…. Enda alah nya wai. Tang tu mih realiti gaji kereja offshore.

Pia mega bansa kitai iban kelebat agi gawa kereja offshore ba seluruh pelusuk dunya. Ngambika banding di menua Saudi Arabia, Dubai, India, Vietnam sereta mayuh agi tempat. Retinya bansa kitai iban ulih napi kereja tasik sereta ulih nempah nama ba seluruh dunya. Tu mih pengeliat ati ti patut dikemeran ngagai bansa kitai.Ba ditu aku deka bekunsi enggau bala pemacha iya nya lebuh maya aku pulai cuti ari Miri ke Kuching, aku nepan sama bas enggau siku urang ti bekereja “offshore”/kereja tasik ba menua Arab Saudi, iya madah udah kereja enggau pengawa tu pengalama 20 taun. Iya madah ke diri empu bekereja ari baruh dulu. Tambah mega iya madahka suah enggau course laban pengeran ati deka niki ke pangkat sereta skill dalam pengawa offshore. Tajapan rega course tu mar tang iya sanggup nyimpan duit laban deka bersedia enggau course nya. Mayuh mih utai dikerandau kami duai lebuh maya dalam bas nya. Topik dikerandau kami duai ari mula iya nya iya memula kena intebiu sereta course ti udah iya enggau. Bisi sekeda ngasuh ketawa laban lebuh maya iya enggau “Course-Sea Survival” dia sida bisi tubuh 4 iko berebut pansut ba siti pintu bilun engkabang lebuh maya deka dilabuh ba kolam. Enti nitihka ajar sida cikgu, sigi pansut ba pintu diri empu mih. Nya mih sekeda pengalaman kereja iya dikunsi enggau aku.

Pengeliat ati bakatu enda mina ba pengawa kereja offshore tang ulih dipantaika ba sektor pengawa bukai. Enti kitai ulih meri chunto pengeran sereta pengeliat ati ba kereja offshore lapa enda ulih ba bidang bukai? Tu mih perangsang kena kitai maju ke depan!

No comments:

Post a Comment