Penemuruai Visitors:

Penemuruai e-Mag Apps

Penemuruai e-Mag
Powered by Conduit Mobile

Tuesday, June 15, 2010

Kala ninga kempen enda ngena plastik?


Kala ninga kempen enda ngena plastik? Nyadi kempen tu udah lama digaga sereta deka diteritka enda begunaka nya mulai tanggal 1 aribulan May 2010. Nyadi kempen tu amai udah nyadi kelebih agi di menua Miri enti dipeda ari rambang mata tajapan pelilih menua bukai pan udah mega nyaut kempen baka nya.

Retinya tadi enti kitai ngusung ngagai endur bebelika utai barang dapur tauka utai bukai ngambika chunto baka The Giant, Servay, Boulevard kelebat agi. Dia baka ke udah enti tekenaka ari lima, enam sereta ari minggu sigi nadai disediaka plastik kena ngemai barang ti udah dibeli. Ka pan enda ngena kotak ti bisi ba tisi endur kaunter nya tadi mih. Nyau beringkuh-ringkuh sekeda bala dipeda mata aku lebuh maya aku bisi tepansa utai pekara bakanya. Tu mih dikumbai kitai kempen nadai bekenaka plastik.

Tuju kebendar iya perintah merambu kempen ke baka tu laban semua urang udah sedar penuai umur dunya kitai tu. Arinya tadi dia kitai pan udah nemu reti nyaga pemersi angin sereta rampa menua lalu kempen tu diperambu perintah. Nemu kitak, plastik tu enda ulih diancur baka utai bukai? Sema jaku plastik tu tadi dibuai kitak ba tanah tauka ba sungai dia iya ngambi beratus tahun kena ancur. Sema jaku ulih diancur pan tang pengelama tahun nya enda setipak enggau penyampau plastik ti udah dikena. Ngambika chunto, dalam seminit berapa iku urang ngena plastik ba kedai? Ngambika chunto dalam seminit bisi 50 iku urang ngena iya. Nya baru semina ba siti kedai aja, kati baka kedai bukai dih? Kati baka dalam siti Sarawak tauka ba siti Malaysia dih? Seluruh dunya? Mayuh nya enti dipeda kitai ari aspek masa. Ari segi tu enda aku ulih meri fakta ke bendar iya. Awaka bala sida saintis mansik pekara bakatu mih.

Pulai baru kitai ngagai jerita kempen enda bekenaka plastik. Enti dipeda ari rambang mata lebuh maya kitai bejalai ngagai endur bebelika utai dia ulih beratika bisi logo, lambang, notis ti madahka enda bekenaka plastik lebuh maya ujung minggu.

Nyadi ba ditu aku deka bekunsi pengalaman enggau bala pemacha. Pekara tu suah amai nyadi ba tubuh aku empu lebuh maya bebelika utai ba kedai besai baka Servay, The Giant, Boulevard iya nya lebuh maya ari enam. Pengudah ngambi barang ti ka diguna, dia aku lalu terus ke kaunter laban ka bebayar.

“…semua RM159.95..” ko indu ba kaunter.

ok, ada plastik ka?” ko aku nguji nanya indu ba kaunter nya. Sigi udah nemu ga aku nadai bekenaka plastik lebuh maya ujung minggu. Enggai enda nanya mih nya. Ari segi nya tadi sigi udah salah ga tudah aku. Laban ke bedau teleba bebaika beg ari rumah ke kedai nya mih ngasuh aku enda ngemai.

Ada plastik tapi mau bayar rm0.20 untuk satu plastik..” ko indu ba kaunter nya sambil nyengkau enggau penyampau tiga iti plastik ti bisi ngerang ba ujung kaunter. Senyum-senyum ga iya meda aku enda nemu nama kebuah.

Nyadi semua utai dibayar aku tadi iya nya RM159.95 sereta iya meri resit sereta barang ti udah dibeli lalu diengkah iya dalam plastik. Penyampau rega plastik RM0.60 nya terus diberi aku ngagai indu nya ga.

Pansut aku ari kedai, dia aku berunding baru. Kati baka pemanah kempen nadai bekenaka plastik? Amai ngasi kempen enda bekenaka platik nya kini? Berindik arinya tadi dia pekara tu ukai nyadi ba aku aja tang ba urang bukai. Sida ke bebelika barang ti mayuh sereta bisi sekeda barang besai sereta enda ingat plastik tepaksa meli plastik kena ngemai barang ti udah dibeli. Nyadi ba sagam ati aku din, ngagai bala sida ti bisi ngembuan gaji ti besai pelaba aku nadai masalah enti bebelika plastik rega RM0.20 siti. Kati baka sida ti nadai endar penatai pemisi dih?

Tajapan sida kompeni kedai ngenaka RM0.20 ba siti plastik iya nya chara alus kena ngukum sereta siti chara kena urang ngasuh ngemai beg kediri empu ke kedai tang ari penemu aku empu sigi enda efektif. Nama kebuah aku madah enda efektif iya nya petama ngena belanja baru, ngambika chunto rega barang ti udah aku beli iya nya RM159.95 sereta ditambah baru enggau rega 3 iti plastik iya nya RM0.60, semua iya RM160.55. Mayuh utai penyampau RM0.60 nya, enti ulih ga kena nampung rega paking kerita, pama ga agi. Kedua iya nya, enda ngena ba timang jaku “Kempen tanpa Plastik”, enti ditranslet kitai ngagai jaku iban iya munyi bakatu “Kempen nadai Plastik”, retinya sigi nadai sekali bekenaka plastik. Nya iya paling ngam.

Aku ba ditu ukai mangkang perambu perintah enggau kempen bakatu tang mina ulih meri idea sereta komen laban udah diteresa enggau dipeda mata diri empu. Enti kitai amai nyukung perambu perintah bakatu ukai semina ba sida konsumer tang ngagai bala sida kompeni kedai besai mega. Sama-sama patut seati enti deka nyaga pemersi menua. Ingat mih objektif kitai deka nyaga pemersi angin tauka utai bukai iya nya mina SEATI. Tang ari segi tu sida ti landik manipulasi peluang dagang terus mansang sereta bulih untung. Dalam masa ti sama kitai ti bisi ngembuan raga rutan tauka selabit rutan tau mega dibai kitai kena nyimpan barang nya tadi. Nibuh agi ngena plastik. Tu mih peluang dagang ngagai bansa kitai Dayak begagaka raga ti cukup iya saiz kena dijual ba belah pasar tamu. Sama-sama mih kitai nyukung “Kempen tiada plastik”!

No comments:

Post a Comment